ព័ត៌មានជាតិ

សប្តាហ៍នេះ អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា ចាប់រថយន្តគ្មានពន្ធបានចំនួន២៧គ្រឿង

ភ្នំពេញសប្តាហ៍នេះ អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា ចាប់រថយន្តគ្មានពន្ធបានចំនួន២៧គ្រឿង)៖ អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា បានបន្តបង្ក្រាបរថយន្តអត់ពន្ធដូចភ្លៀងរលឹម ជាក់ស្តែងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣-១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣នេះ ចាប់រថយន្តគ្មានពន្ធដែលជ្រកក្រោម ផ្លាកលេខផ្សេងៗ នៅទូទាំងប្រទេសបានចំនួន២៧គ្រឿង (ចង្កូតឆ្វេង២២គ្រឿង និងចង្កូតស្តាំ៥គ្រឿង)។

 

រថយន្តទាំងនោះរួមមាន៖

 

១៖ រថយន្តម៉ាក TOYOTA PRIUS ចង្កូតឆ្វេង ឆ្នាំម៉ូដែល 2010 ពណ៌ស ស្លាកលេខ ភ្នំពេញ 2BH-3917

២៖ រថយន្តម៉ាក LEXUS RX330 ចង្កូតឆ្វេង ឆ្នាំម៉ូដែល2007 ពណ៌ប្រផេះ ស្លាកលេខ ភ្នំពេញ 2AV-1703

៣៖ រថយន្តម៉ាក Mercedes Benz S500L ពណ៌ខ្មៅ ចង្កូតឆ្វេង ឆ្នាំម៉ូដែល 2015 និងទំហំស៊ីឡាំង 3000CC

៤៖ រថយន្តម៉ាក AUDI A8L ពណ៌ខ្មៅ ចង្កូតឆ្វេង ឆ្នាំម៉ូដែល 2012 និងទំហំស៊ីឡាំង 6300CC

៥៖ រថយន្តម៉ាក TOYOTA CAMRY HYBRID ពណ៌ស ចង្កូតឆ្វេង ឆ្នាំម៉ូដែល 2008 និងទំហំស៊ីឡាំង 2400 CC

៦៖ រថយន្តម៉ាក LEXUS RX 400H ពណ៌ស ចង្កូតឆ្វេង ឆ្នាំម៉ូដែល 2006 និងទំហំស៊ីឡាំង 3300 CC

៧៖ រថយន្តម៉ាក TOYOTA CAMRY ចង្កូតឆ្វេង ឆ្នាំម៉ូដែល2008 ពណ៌ស ស្លាកលេខ ព្រះសីហនុ 2A-4638

៨៖ រថយន្តម៉ាក LEXUS RX330 ចង្កូតឆ្វេង ឆ្នាំម៉ូដែល2006 ពណ៌ប្រផេះ ស្លាកលេខ ភ្នំពេញ 2AG-6623

៩៖ រថយន្តម៉ាក LEXUS RX400h ពណ៌ទឹកប្រាក់ ចង្កូតឆ្វេង ឆ្នាំម៉ូដែល 2007 និងទំហំស៊ីឡាំង 3300CC

១០៖ រថយន្តម៉ាក TOYOTA PRIUS ចង្កូតឆ្វេង ឆ្នាំ2010 ពណ៌មាស ពាក់ស្លាកលេខ ភ្នំពេញ 2BF-9544

១១៖ រថយន្តម៉ាក TOYOTA CAMRY ចង្កូតឆ្វេង ឆ្នាំ 2007 ពណ៌ ស ពាក់ស្លាកលេខ ភ្នំពេញ 2AI-0234

១២៖ រថយន្តម៉ាក TOYOTA PRIUS ចង្កូតឆ្វេង ពណ៌ ស ឆ្នាំផលិត២០១១

១៣៖ រថយន្តម៉ាក TOYOTA PRIUS ចង្កូតឆ្វេង ពណ៌ ស ឆ្នាំផលិត ២០១០

១៤៖ រថយន្តម៉ាក TOYOTA PRIUS ចង្កូតឆ្វេង ពណ៌ ស ឆ្នាំផលិត ២០១០

១៥៖ រថយន្តម៉ាក TOYOTA CAMRY ចង្កូតឆ្វេង ពណ៌ ខ្មៅ ឆ្នាំផលិត ២០១១

១៦៖ រថយន្តម៉ាក TOYOTA CAMRY ចង្កូតឆ្វេង ពណ៌ ទឹកប្រាក់ ឆ្នាំផលិត ២០០៩

១៧​៖ រថយន្តម៉ាក TOYOTA CAMRY ចង្កូតឆ្វេង ពណ៌ ខ្មៅ ឆ្នាំផលិត ២០០៧

១៨៖ រថយន្តម៉ាក TOYOTA SIENNA ចង្កូតឆ្វេង ពណ៌ ស ឆ្នាំផលិត ២០០៥

១៩៖ រថយន្តម៉ាក LEXUS RX330 ចង្កូតឆ្វេង ពណ៌ ស ឆ្នាំផលិត ២០០៤

២០៖ រថយន្ត ទេសចរណ៍ ម៉ាក Lexus RX330 ចង្កូតឆ្វេង ឆ្នាំម៉ូដែល 2006ពណ៌ ស

២១៖ រថយន្ត ទេសចរណ៍ ម៉ាក Lexus RX330ចង្កូត ឆ្វេង ឆ្នាំ ម៉ូដែល 2004ពណ៌ស

២២៖ រថយន្តម៉ាក LEXUS RX400h ពណ៌ស ចង្កូតឆ្វេង ឆ្នាំម៉ូដែល 2006 និងទំហំស៊ីឡាំង 3300CC

២៣៖ រថយន្តម៉ាក Chevolet-Colorado ប្រភេទរថយន្តដឹកជញ្ជូន ចង្កូតស្តាំ ពណ៌ខ្មៅ ឆ្នាំផលិត ២០០៦

២៤៖ រថយន្តម៉ាក NISSAN-March ចង្កូតស្តាំ ពណ៌ ប្រផេះក្រម៉ៅ ឆ្នាំផលិត ២០១២

២៥៖ រថយន្តម៉ាក Mazda-2 ចង្កូតស្តាំ ពណ៌ ស ឆ្នាំផលិត ២០១៩

២៦៖ រថយន្តម៉ាក Mazda-2 ចង្កូតស្តាំ ពណ៌ ខ្មៅ ឆ្នាំផលិត ២០១៩

២៧៖ រថយន្តម៉ាក Mazda-2 ចង្កូតស្តាំ ពណ៌ ខ្មៅ ឆ្នាំផលិត ២០១៩។

 

សូមជម្រាបថា អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា បានអះអាងពីការប្តេជ្ញាចិត្ត ធ្វើការបង្ក្រាបរថយន្តអត់ពន្ធតាមដងផ្លូវ ដូចភ្លៀងរលឹម ធ្វើយ៉ាងលុបបំបាត់ឲ្យអស់រថយន្តទាំងនោះ និងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងស្មើភាព ក្នុងវិស័យនាំចូលរថយន្ត៕

crt

Leave a Reply

Your email address will not be published.