ព័ត៌មានជាតិ

ម្សិលមិញ ACU បានទទួលឯកសារប្រកាស ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល ៨៨១ច្បាប់ទៀត តាមរបប២ឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣

ម្សិលមិញ ACU បានទទួលឯកសារប្រកាស ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល ៨៨១ច្បាប់ទៀត តាមរបប២ឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣

(ភ្នំពេញ)៖ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ACU) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីលទ្ធផលនៃការទទួលឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលតាមរបប០២ឆាំ្ន សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ ដោយបញ្ជាក់ថា នៅថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ម្សិលមិញ នាយកដ្ឋានប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល បានទទួលឯកសារប្រកាស ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល សរុបចំនួន ៨៨១ច្បាប់ទៀត។

 

សេចក្តីជូនដំណឹង ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន  ទទួលបាន បញ្ជាក់ទៀតថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ នាយកដ្ឋានប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល បានទទួលឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល សរុបចំនួន ១៤,៦៩៤ច្បាប់ ។

 

សូមបញ្ជាក់ថា ក្រុមការងារនៃនាយកដ្ឋានប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល នឹងរង់ចាំទទួលឯកសារប្រកាស ០៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី០១ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ដោយមិនឈប់សម្រាកថ្ងៃសៅរ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ និងថ្ងៃបុណ្យឡើយពីម៉ោង០៨៖០០ព្រឹក ដល់ម៉ោង០៥៖០០ល្ងាច៕

crt

Leave a Reply

Your email address will not be published.